expand
首页 ☆☆☆☆☆☆ 关于中华 ☆☆☆☆☆☆ 校园平面图.景观 ☆☆☆☆☆☆ 综合大楼 ☆☆☆☆☆☆ 校训,校徽,校歌 ☆☆☆☆☆☆ 中华百年记事大要
大学助学金名单 PDF 打印 E-mail
作者:校长室助理   

 

2016思源伍和绿大学助学金

录取名单

中文姓名 英文姓名
1 林伟康 LIM WEI KANG
2 林凯文 LIM KAI WEN
3 张光霖 CHONG GUANG LIN
4 董志勇 TUNG CHEE YONG
5 王嘉欣 ONG JIA XIN

 

2016年越雅山清寒子弟大学助学金录取名单

中文姓名 英文姓名
1 李渟葶 LEE TING TING
2 雷钧合 LUI JUN HE
3 侯茜铱 HOW CHEN YI
4 苏筱薇 SOO XIAO WEI
5 和承澔 WOH TZEN HAU

 

2016巴生中华校友会清寒子弟大助学金录取名单

中文姓名 英文姓名
1 林少慧 LIM XIAO HUI
2 陈建森 TAN JIAN SHENG
3 林迂光 LIM YEE KUAN
4 雷钧丞 LUI JUN CHENG